Stortingspresident Masud Gharahkhani ble invitert med på ryddetokt i byfjorden og i Raet nasjonalpark. Leder av Søgne dykkerklubb fortalte om problemet spøkelsesfiske og marin forsøpling, og stortingspresidenten fikk håndfaste bevis på hvor stort problemet er.

Stortingspresident Masud Gharahkhani ble invitert med på ryddetokt i byfjorden og i Raet nasjonalpark. Leder av Søgne dykkerklubb fortalte om problemet spøkelsesfiske og marin forsøpling, og stortingspresidenten fikk håndfaste bevis på hvor stort problemet er. Foto: Norsk Fyrforening

«At det var så mye spøkelsesredskaper og søppel på havbunnen var overraskende.»

Stortingspresident Masud Gharahkhani var en flittig bidragsyter under ryddeaksjonen i skjærgården under Arendalsuka. Han kunne fortelle at det ikke var et spesielt stort område det ble ryddet i og at det derfor var svært overraskende å se hvor mye dykkerne fant og som ble trukket opp og fraktet inn til land.

Frivilligheten rydder etter oss
Stortingspresidenten rettet en stor takk til gjengen frivillige som inviterte han med ut for å se dette med egne øyne. «Det var noe annet enn å se på bilder», poengterte han.
Inntrykkene som han og de andre deltakerne sitter igjen med er at det må være enorme mengder søppel – og spesielt teiner og annen fiskeredskap som ligger på bunnen og fanger og tar livet av fisk og andre marine arter – til ingen nytte. Tvert om – dette går ut over bestandene i havet.

Behov for holdningsendring og nye regler
Det er tydelig at det er behov for informasjon, holdningsendring, nye og strengere regelverk spesielt for utøvere som driver fritidsfiske. Det bør ikke være slik at det ikke spiller noen rolle at man mister ei teine eller to i året. Det er ikke så stort tap for fiskeren, men et desto større tap i den store sammenhengen. Det er rett og slett tap som forsøpler og tar liv.

Bemerkelsesverdig mye tapt redskap ble funnet
I løpet av noen timer ble plukket opp gamle teiner, ruser og i tillegg både bildekk og bilbatterier!
– Jeg hadde ikke trodde at det var så mye søppel som det vi har plukket opp fra sjøen i løpet av kort tid, uttalte stortingspresident Masud Gharahkhani da han ble satt i land etter endt ryddeøkt.
Søndagen ble det funnet mer enn 40 gamle teiner og rusen, bildekk og batterier, og mandag ettermiddag fortsatte jakten på spøkelsesfisket i nasjonalparken.

Stortingspresident Masud Gharahkhani og Norsk Fyrforenings daglige leder Henriette Skjæveland i aksjon. Foto: Norsk Fyrforening

Stortingspresident Masud Gharahkhani og Norsk Fyrforenings daglige leder Henriette Skjæveland i aksjon. Foto: Norsk Fyrforening

Ryddeaksjonen som Søgne Dykkerklubb hadde søndag, mandag og tirsdag under Arendalsuka ble gjennomført i samarbeid med Norsk Fyrforening, Songvår Fyrs Venner, Venner av Søndre Katland og Møkkalassets Venner.
Det ble ryddet utenfor Havstad i byfjorden og i Tromøysund mellom Hastensund og Kviteberget på Flosterøya, mellom Havsøya og Hisøy og ved Geita/Jomfruholmen i Galtesundved. Stortingspresidenten var med på deler av ryddeaksjonen.

Tenk på alt som skjuler seg under overflaten
– Jeg vet det er mye som skjuler seg under havoverflaten, men jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg at det var så mye her i Arendal. Det er rett og slett skremmende, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Hun har i flere år gjennom Venner av Søndre Katland samarbeidet med Søgne dykkerklubb og Songvår Fyrs Venner om rydding i Farsund-skjærgården.

Leder av Songvår Fyrs Venner, Geir Smebøle, var skipper på dykkerbåten godt assistert av venneforeningens leder Frank Larsen.
– Den jobben som dykkerne fra Søgne dykkerklubb utfører i samarbeid med flere fyrvenneforeninger gjøres på frivillig basis. Det er som sagt imponerende å vite at de gjennomfører to ryddeaksjoner på fritida to ganger uken, Med det som bakteppe, så er det flott at landets fremste representant etter Kongen blir med på en slik ryddeaksjon. Det er viktig at våre politikere ved selvsyn får se hvor ille det står til. Dette inspirerer oss i Norsk Fyrforening til fortsatt innsats for klima og miljø i skjærgården, sier Skjæveland.

Taskekrabbe i bildekk. Foto: Norsk Fyrforening

Taskekrabbe i bildekk. Foto: Norsk Fyrforening

Søgne dykkeklubb hadde til sammen fem ryddeaksjoner i løpet av tre dager i Arendal. Resultatet ble hele 115 spøkelsesredskaper og til sammen 1,6 tonn avfall.
Dette er ikke enestående, for hittil i år har klubben hentet opp over 1000 redskaper, og totalt siden utgangen av 2014 har det blitt over imponerende 6000 spøkelsesredskaper.

Det var et betydelig lass teiner, garn og marint søppel som ble landet på kaia i Arendal. Foto: Norsk Fyrforening

Det var et betydelig lass teiner, garn og marint søppel som ble landet på kaia i Arendal. Foto: Norsk Fyrforening

Et stort landsdekkende problem
Over 20 000 spøkelsesredskaper er funnet og plukket opp av norske dykkeklubber siden prosjektet startet i 2015. Ut ifra dette enorme antallet kan man anta at flere av redskapene fortsatt fisket aktivt på havets bunn til ingen nytte. Søgne Dykkerklubb, Mandal dykkerklubb og Arendal undervannsklubb har alle stått for betydelige opptak av tapte redskaper fra havbunnen, og leder i Søgne Dykkerklubb, Karl Klungland sier:
«Dette er et problem vi ikke kan rydde oss ut av. Det kreves aksjoner på høyere nivå, og penger må på plass for å rydde systematisk over hele landet. Det bør og skje endringer i regelverket, samt gis opplæring for å redusere spøkelsesfiske.»

Teine med krabbe og fluktåpninger.

Teine med krabbe og korrekt fluktåpning med diameter 80 mm festet med råtnetråd. Til hummerfiske kan fluktåpning være 60 mm – og krav om bruk av råtnetråd og merking av teinene med navn og telefonnummer skal utføres før teinene settes. Foto: Øivind Berg

Tenevett – det er det behov for
Sommergjestene har forhåpentligvis trukket sine garn og teiner, og nå står hummerfisket for tur. 1. oktober er det ventet at tusenvis av teiner slippes i havet – både innaskjærs og utaskjærs. Ikke alle vet hvordan redskapen skal utstyres eller hva de bør tenke på når de slipper teinene over båtripa. Havforskningsinstituttet har derfor laget en fyldig og god informasjon om sunt teinevett: Det kan du lese om her:
https://www.hi.no/hi/temasider/hav-og-kyst/teinevettreglene

Slik skal det gjøres. Illustrasjon Jon Ringstad

Kilder:
Norges dykkerforbund – ndf.no
Norsk Fyrforening – fyr.no
Havforskningsinstituttet – hi.no