STEINKOBBE (sel)

Steinkobbe, fjordsel (Phoca vitulina) er et sjøpattedyr i likhet med hvalene. Steinkobben er grå med uregelmessige mørke flekker. De hviler seg på skjær og sandbanker – gjerne flere sammen. De er klossete på land, men raske svømmere.

Selene spiser mange forskjellige fiskeslag. Det virker som om de foretrekker flyndrer, sei, sild, øyepål og i liten grad torsk. De føder ungene sine i slutten av juni, og ungene er ferdig utviklet ved fødselen og går gjerne i sjøen første dag. Fra midten av august skifter alle ett år gamle og eldre steinkobber pels. I hårfellingstiden ligger de mye på land, til dels samlet i flokker.
I Raet nasjonalpark finnes det spredte kolonier med steinkobbe, fjordsel, i de nord-østlige delene av nasjonalparken.