Hove Camping blir Hove Canvas

Hove Camping ligger som et isolert areal i nasjonalparken og er dermed utenfor verneområdet. Det vi kjenner som Hove Camping ligger sentralt i verneområdene på Hoveodden på Tromøy og når Hove Camping erstattes av nyskapingen Canvas Hove, innebærer dette at det som utvikles skjer innenfor arealet til Hove Drift- og Utviklingsselskap og ikke i Raet nasjonalpark. Å etablere en «nasjonalpark-camping» med fokus på aktivitet og friluftsliv på Hoveodden vil sannsynligvis bety økt tilgjengelighet og tilrettelegging for allmennheten.

Hoveodden. Foto: Espen Bierud

Hoveodden. Foto: Espen Bierud

Nasjonalpark-Camping: Fra 2019 vil Hove Camping være avviklet i sin nåværende form og bli gjenoppbygget på en helt ny og innovativ måte. Da Raet nasjonalpark ble vedtatt i 2016, begynte Hove Drift og Utviklingsselskap prosessen med å legge en ny strategi der styret ønsket å utvikle Hove Camping som «nasjonalpark-camping». Kriteriene som lå til grunn for utviklingsarbeidet var sterkt fokus aktivt friluftsliv og opplevelser i nasjonalparken.
Når området skal gjennomgå en stor forandring vil dette ventelig skje innenfor de rammer plan- og bygningsloven setter. Intensjonen for Hove Drift- og Utviklingsselskap har vært å utvikle området slik at tilgjengeligheten økes og at tilbudene skal gjøre det ekstra attraktivt å besøke Hove.

Bort med campingvogner – inn med telt og trehytter: Det er en tid for alt, og Hove Camping i sin nåværende form vil være historie fra og med 2019, sier representanter for styret i Hove Drift og Utviklingsselskap og representanter for Canvas Hotell. Sammen har de dannet et nytt selskap, LowCamp, som skal bygge opp et helt nytt konsept for overnatting, bespisning og aktivitet.

Canvas Hove: Hove Camping blir til «Canvas Hove» med LowCamp AS som hovedaksjonær og Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS som medeier. Bak LowCamp AS står Jan Fasting og Vebjørn Haugerud, som også driver Canvas Hotell i Treungen. Og konseptet tar ideene fra Canvas Hotell videre fra hei til hav. Jan Fasting sier at visjonen for den nye destinasjonen er å bli Norges foretrukne destinasjon for sjønære aktiviteter og opplevelser – og en arkitektonisk severdighet. Jan Fasting presiserer at planene omfatter mange forskjellige tilbud med differensierte priser på overnattingstilbudene.

Prosjektet har bred støtte fra politisk ledelse i Arendal kommune, som er grunneier.

Jan Fasting og Vebjørn Haugerud presenterte planene for Hove Canvas. Foto: Øivind Berg

Jan Fasting og Vebjørn Haugerud presenterte planene for Hove Canvas. Foto: Øivind Berg

Presenterte Hove-planene i Arendal 16/10: Cathrine C. Berli, Ingunn Kilen Thomassen (styreleder Hove Drift og utvikling, Ole Glenn Tvermyr, Vebjørn Haugerud, Terje Stalleland, Robert Myhren og Jan Fasting. Foto: Øivind Berg

Presenterte Hove-planene i Arendal 16/10: Cathrine C. Berli, Ingunn Kilen Thomassen (styreleder Hove Drift og utvikling, Ole Glenn Tvermyr, Vebjørn Haugerud, Terje Stalleland, Robert Myhren og Jan Fasting. Foto: Øivind Berg

Et bredt aktivitets og opplevelsestilbud: Canvas Hove kan etter planen, gradvis over noen år, bygges opp med følgende tilbud: Restaurant, tretopphotell, designhytter, teltplasser, aktivitets- og treningssenter. Tanken er å tiltrekke seg grupper som ønsker aktivitet knyttet til strand, sjø og hav, og som ønsker å bo sammen, spise sammen, og ha mulighet til å tilberede mat selv. Derfor legges det opp til både selvhushold og hotellfasiliteter.
Treningssenteret vil være utendørs, men med garderobefasiliteter under tak. Dette tilbudet vil selvsagt være åpent for alle – året rundt.

Aktiviteter i den marine nasjonalparken står høyt på

Aktiviteter i den marine nasjonalparken står høyt på «to-do»-lista til LowCamp. Foto: Espen Bierud

Oppgradering av Hoveodden: Gamle Hove Camping og områdene rundt kan bli utviklet slik at områdene i større grad blir åpnet og tilgjengelig for alle. Området som nå er campingplass vil bli ryddet og stelt slik at det vil framstå med park-preg.
Det hevdes at det i området som Canvas Hove skal disponere vil bli lagt til rette for et stort aktivitetstilbud i tråd med formålet til Raet nasjonalpark hvor både gjester og lokalbefolkning blir invitert inn. I Raet nasjonalpark vil alt være tilgjengelig for allmennheten, kostnadsfritt, og områdene som det nye selskapet Canvas Hove leier, vil også være åpent for allmennheten, men også med fasiliteter som besøkende kan benytte mot betaling – det være seg overnatting med ulik standard, bruk av kjøkken, dusj, toalettanlegg m.v..

Nytt restauranttilbud: Arendal vil med Raet nasjonalpark og denne innovative satsingen få en ny spydspiss innen reiseliv. Samtidig vil resturanttilbudet bli utvidet med en restaurant som tilbyr et bærekraftig tilbud med kortreist lokal mat fra land og hav. Her ligger potensiale for nye arbeidsplasser og helårsdrift.

Publikumsmagnet: Hoveodden på Tromøy i Arendal er allerede en publikumsmagnet med mange tusen besøkende hvert år – ikke bare i sommersesongen, men året rundt. Det er de naturgitte forhold som trekker folk til Hoveodden og strendene ut mot Skagerrak. Med Canvas Hove og et framtidig Nasjonalparksenter, Besøkssenter Raet nasjonalpark, på Hove vil denne publikumsmagneten ventelig bli enda sterkere. Det blir spennende å følge med på utviklingen videre og se hvordan de spennende planene materialiserer seg i årene som kommer. Fra nasjonalparkens side forventes det at Canvas Hove, i likhet med andre som ønsker å etablere virksomhet og aktiviteter i nasjonalparken, har dialog med nasjonalparkstyret og Arendal kommune som er grunneier på Hoveodden.

Jan Fasting, Vebjørn Haugerud og Espen Bierud skal sammen med Hove Drift og Utvikling skape noe helt nytt i området som er kjent som Hove Camping: En nasjonalpark-camping med navnet Hove Canvas. Foto: Øivind Berg

Jan Fasting, Vebjørn Haugerud og Espen Bierud skal sammen med Hove Drift og Utvikling skape noe helt nytt i området som er kjent som Hove Camping: En nasjonalpark-camping med navnet Hove Canvas. Foto: Øivind Berg

Raet nasjonalpark logo