Ildsjeler med viktig innsats på øyene

Slik ser det ut på Jerkholmen etter at de store tuene med hageberberis er fjernet.

Uten beitedyr gror øyene i skjærgården igjen. Nasjonalparkstyret har fokus på å bringe noe av kulturlandskapet tilbake på noen av øyene der det i tidligere tider har vært beitemark og enger.

To ivrige entusiaster har over flere år arbeidet med kulturlandskapspleie i Raet nasjonalpark. Først ble Ærøya kvitt sitkagran og ble i stedet vinterresidens for 10 nydelige eksempler på gammalnorsk spælsau (villsau). Nå har Dag Pettersen og Kristen Gauperaa revet opp ca. 17 000 viltvoksende hageberberis på Jerken. Etter at de hadde samlet i hauger og brent disse uønskede stikkebuskene var det kun noen få flekker med berberis igjen, og slettene framstår nå mye mer innbydende for dagsbesøkende og teltturister. Vi er glad for at Dag Pettersen og Kristen Gauperaa er så iherdige med spett, hakke, stubbebryter og vinsj, slik at Jerkholmen får tilbake sitt fordums preg, og karene gir seg neppe med dette, kjenner vi de rett. Tusen takk for den viktige jobben dere gjør – og så satser vi på at villsauene følger opp med å holde vegetasjonen nede, slik beitedyr gjorde for mange generasjoner siden.

Stubbebryter, vinsj og rå handmakt må til for å få de uønskede plantene opp med rota.

Sauene går ute hele året og bidrar sterkt til å holde gjenstridig vegetasjon nede.

Raet nasjonalpark logo