SJØØRRET

Sjøørret og brunørret er samme art (Salmo trutta). Men mens brunørreten tilbringer hele livet i ferskvann, vandrer noen ørretunger ut i havet når de er 2–3 år gamle. De blir sjøørret, og kommer bare tilbake til elva eller bekken når de skal gyte. Sjøørret kalles derfor en anadrom fisk – en fisk som lever både i saltvann og i ferskvann.

Sjøørreten er kun 10–25 cm lang når den forlater elva eller bekken første gang. I fjorden og skjærgården er det mye mer mat enn i bekken, men også utrygt. Sjøørret som overlever i havet, dobler sin vekt for hvert år. Etter tre år i fjorden, vil sjøørreten veie mer enn én kilo.
Sjøørreten er sølvblank, men skifter farge når den er gytemoden. Hannen blir gulbrun og hunnen blir gråbrun – begge med tydelige prikker. Sjøørreten gyter i bekker og elver om høsten. Når ørreten går ut i havet etter gytingen, får den tilbake sølvfargen.