SJØKREPS

Sjøkreps (Nephrops norvegicus) har samme kroppsform som en hummer, men kan ikke forveksles med verken hummer eller andre krepsdyr i Raet nasjonalpark. Den har slank kropp med lange slanke klør, men blir sjelden mer enn 20– 25 cm lang. Den karakteristiske blek oransje fargen endrer seg ikke ved koking.

Sjøkrepsen lever på bløtbunn hvor den kan grave kompliserte systemer av tunneler og ganger i sandbunn med leire eller mudder. Sjøkrepsene gjemmer seg om dagen og jakter om natta. I tillegg til døde dyr spiser sjøkrepsen sjøstjerner og andre bløtdyr som lever på bunnen i dyphavet.
Sjøkreps, hummer og krabber regnes som havets åtseletere. Sjøkreps fanges med teiner som settes på mudderbunn på 50–100 meters dyp. Yrkesfiskerne får ofte sjøkreps som bifangst når de tråler etter reker.