Rullesteinsstranda – et mangfold av bergarter

Har du lagt merke til denne steinen?

Raet inneholder millioner av stein, og langs rullesteinsstrendene er det tydelig at mangfoldet er stort. Her finner du eksempler på lokale bergarter, men også bergarter som har kommet langveis fra. Steinen på bildet er en «gammel østlending».

Denne steinen er en bergart som kalles rombeporfyr. Det finnes mange fargevarianter og også ulike former på krystallene som er blandet med grunnmassen. Dette er en vulkansk bergart som stammer fra områder langt øst for Raet nasjonalpark – vanligvis fra områdene som kalles Oslo-feltet eller fra Østersjøområdene. (Foto: Øivind Berg)

Denne steinen er en bergart som kalles rombeporfyr. Det finnes mange fargevarianter og også ulike former på krystallene som er blandet med grunnmassen. Dette er en vulkansk bergart som stammer fra områder langt øst for Raet nasjonalpark – vanligvis fra områdene som kalles Oslo-feltet eller fra Østersjøområdene. (Foto: Øivind Berg)

Rombeporfyr er et fellesnavn for forskjellige lava- og gangbergarter med store lyse strøkorn av alkalifeltspat i en mørkere finkornet grunnmasse som varierer fra gråbrun til rødlilla farge. Navnet skyldes at strøkornene gjerne har et rombeformet snitt, men formen og fordelingen av dem kan være karakteristisk for de enkelte lavastrømmene. Hos én av lavastrømmene er de mer rektangulære enn rombeformete i snitt («rektangelporfyr»). Utseendet kan med andre ord til en viss grad identifisere hvilken lavastrøm den kommer fra. Det betyr også at vi ved hjelp av bergartene i raet kan finne ut hvordan isbreen beveget seg i siste istid.

Rombeporfyr er fylkesstein for Akershus, og den er ikke en bergart som «hører hjemme» på Sørlandet. Den har blitt fraktet sør-vestover med den store innlangsisen og blitt lagt igjen langs kysten fra Vestfold til Agder for mer enn 12 000 år siden.

Rombeporfyr er en sjelden bergart. Lignende bergarter er kjent bare noen få andre steder i verden (Mt. Erebus i Antarktis, Kilimanjaro i Tanzania), og den regnes som en av Norges geologiske spesialiteter. På Kolsås i Bærum danner bergarten et fjell, men de fleste andre steder der den er  synlig er det i form av store og små flyttblokker og rullestein. Forekomster finnes  på kysten langs hele Sør-Norge, helt til Danmark, Tyskland og Storbritannia. Og det er isen som har transportert den fra områdene rundt Oslo.

Rombeporfyr stammer fra vulkansk aktivitet i det geologene kaller Oslofeltet. Vulkanutbruddene skjedde sannsynligvis for 290-280 millioner år siden, da de første, store lavastrømmene ble til (sen karbon og permtid). De karakteristiske flekkene i denne bergarten er krystaller av feltspatkrystallene som man mener opprinnelig ble dannet dypt under jordskorpa i et smeltekammer. Da den flytende steinmassen trengte seg videre opp mot overflaten, ble krystallene virvlet rundt i strømmen, og i overflaten fløt den ut som tykke og vidstrakte lavastrømmer.

Kilde: UiO – Naturhistorisk museum og naturarv.no

 

2018-04-13T10:56:50+00:00 13. april 2018|