Har du lagt merke til denne steinen?

Raet inneholder millioner av stein, og langs rullesteinsstrendene er det tydelig at mangfoldet er stort. Her finner du eksempler på lokale bergarter, men også bergarter som har kommet langveis fra. Steinen på bildet er en «gammel østlending».

Denne steinen er en bergart som kalles rombeporfyr. Det finnes mange fargevarianter og også ulike former på krystallene som er blandet med grunnmassen. Dette er en vulkansk bergart som stammer fra områder langt øst for Raet nasjonalpark – vanligvis fra områdene som kalles Oslo-feltet eller fra Østersjøområdene. (Foto: Øivind Berg)

Denne steinen er av en bergart som kalles rombeporfyr. Det er en vulkansk bergart som vanligvis stammer fra områder langt nord og øst for Raet nasjonalpark – fra Oslofeltet.. (Foto: Øivind Berg)

Rombeporfyr, som vi ofte finner i rullesteina langs Raet, stammer opprinnelig fra vulkansk aktivitet i et område geologene kaller for «Oslofeltet». Vulkanutbruddene skjedde sannsynligvis for 290-280 millioner år siden (i sen karbon og permtid). De karakteristiske lyse flekkene i bergarten er krystaller av feltspat, ofte rombeformede, som opprinnelig ble dannet dypt under jordskorpa i et smeltekammer. Da den flytende steinmassen trengte seg videre opp mot overflaten, ble krystallene virvlet rundt i strømmen, og steinsmelten fløt ut som mektige lavastrømmer på overflaten eller den fylte sprekker (ganger) i jordskorpa.

Rombeporfyr er i dag «fylkesstein» for Akershus. På Kolsås i Bærum danner bergarten et helt fjell, men den finnes også flere andre steder i Oslofeltet. Som gangbergart fylte den noen steder også opp sprekker i jordskorpa, bl.a. i Østfold, Bohuslen, Nordmøre og på Sørlandet. Den regnes som en av Norges geologiske spesialiteter. I verdensmålestokk er den en meget sjelden bergart, som ellers bare er kjent få andre steder i verden; bl.a. Mt. Erebus i Antarktis og Kilimanjaro i Tanzania.
Når vi kjenner den opprinnelige lokaliteten til en bergart kan vi ved å kartlegge forekomsten av løse stein og blokker få informasjon om hvordan innlandsisen har beveget seg. Løse blokker eller rullestein av rombeporfyr kan vi finne langs hele Sør-Norges kyst, helt ned til Danmark, Tyskland og Storbritannia. Og da er det er isen som har transportert de ut fra de opprinnelige kildeområdene rundt Oslo.

Rombeporfyr er ikke en bergart som «hører hjemme» på Sørlandet og det alt vesentlige vi finner langs Raet er fraktet med isen fra Oslofeltet, trolig allerede for vel 20 000 år siden. Da var nemlig innlandsisen på sitt største og det gikk en markert brestrøm ut fra Osloområdet, gjennom Norskerenna og helt opp langs Vestlandskysten.
I Grimstadområdet finnes det faktisk en rombeporfyrgang ca. 5-50m bred som kan følges fra øyene utenfor Homborsund, gjennom Grimstad, Øyestad og helt opp til Bøylestad i Froland! Trolig er denne dannet samtidig med den aktive vulkanismen i Oslofeltet.

Kilde: UiO – Naturhistorisk museum, Ivar Johan Jansen og naturarv.no

Det er et mangfold av bergarter blant rullesteinene i Raet nasjonalpark (Foto: Øivind Berg)

Raet nasjonalpark logo