RØDSPETTE

Rødspette (Pleuronectes platessa) er den mest kjente flyndrefisken i Skagerrak. Fargen er brun med rustrøde flekker (spetter), og da forstår vi hvordan den har fått navnet sitt. Blindsiden (undersiden) er hvit.

Øyesiden (oversiden) er glatt med unntak av 4–7 beinknuter som du kjenner hvis du drar fingeren fra øyet og bakover forbi gjellelokket mot sidelinjen.
Flyndrene lever på sandbunn hvor de spiser børsteorm, små krepsdyr, pigghuder, maneter og muslinger. De små flyndrene, som ofte er på grunt vann langs badestrendene om sommeren, er rødspette-barn, og ikke sandflyndre, som mange tror.