Raet nasjonalpark – Arendalsuka 2019

Raet nasjonalpark leide S/S Solrik og arrangerte flere turer fra Arendal havn til Raet nasjonalpark i Arendalsuka.

Til sammen 300 deltakere var med på 7 tokt i sjøområdene i Raet nasjonalpark utenfor Arendal i løpet av 3 dager. Fredagen var spesielt tilrettelagt for barn, og Roligheten skole (3.trinn) kom med 40 barn og 6 voksne på den ene turen. Den andre turen var en blanding av barnefamilier og voksne.

Raet nasjonalpark arrangerte i samarbeid med GRID Arendal «Bli med kjentfolk på tur i Raet» onsdag, og dette toktet var så populært at vi økte kapasiteten fra 50 til 70, og likevel var det flere som måtte gå skuffet fra kaia ved avreise etter å ha stått på venteliste. Det var mulighet for påmelding til alle toktene, men det var det dessverre ikke opplyst om i programmet, og det beklager vi overfor dem som ikke kom med. Dette ønsker vi å forbedre neste år.

GRID Arendal sørget for spennende bevertning: Tangbrød, lokale reker, tang-aioli/pesto og røkt ål fra vår lokale fisker Atle Nilsen. Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen, forskningssjef Jan Atle Knutsen (HI), forsker Frithjof Moy (HI), forsker Hege Gundersen (NIVA), forsker Christian Neumann (GRID Arendal) og forfatter Øivind Berg (TEXTETC) holdt korte foredrag om naturkvalitetene og miljøstatus i Raet nasjonalpark.

Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen informerer om nasjonalparken og verneformålet på et av toktene med S/S Solrik. Foto: Peter Prokosch

Fisker Atle Nilsen orienterte om ålegrassengene i Hovekilen og de spesielle ålehabitatene i nasjonalparken. Han fisker ål på spesielt lisens for prøvefiske i regi av Havfoskningsinstituttet. Passasjerene fikk smake på røkt ål og nykokte reker – alt fanget i Raet nasjonalpark. Foto: Peter Prokosch.

Viktig debatt om vern og bruk
Debatten om bruk av verneområdene ble også veldig både interessant og spennende, og opptak fra debatten kan du se nederst i denne artikkelen.

Norge bruker sine naturkvaliteter i internasjonal og nasjonal markedsføring, og mange steder er det eksplosiv vekst i antall besøkende. De fleste nasjonalparker tillater jakt og fiske, mange har åpning for beitedyr og hogst. Det er ingen begrensing på ferdsel til fots, og mange har også åpnet opp for motorbåt, vannjet, sykkel og hest.
Raet nasjonalpark inviterte til en bred debatt om hva som er formålet med å verne norsk natur,om vi har vernet tilstrekkelig og om vernet som finnes ivaretar den naturen den omfatter.

Deltakere:
Peter Prokosch, Leder, Linking Tourism and Conservation
Even Moland, Forsker, Havforskningsinstituttet
Arnodd Håpnes, Fagleder, Naturvernforbundet
Dag Terje Solvang, Generalsekretær, Den Norske turistforening
Nina Eide, Forsker, Norsk institutt for naturforskning
Torbjørn Nilsen, Politiker, Fremskrittspartiet
Vanja Grut, Arbeiderpartiet
Raisa Markov, Miljøpartiet de Grønne
Ordstyrer: Ole Wilhelm Svensen, Jenny M Gulbrandsen (Sidekick)