Barn under 5 år: Gratis

Barn 5–12 år: kr 50,-

Voksne: kr 100,-