Undervisning og formidling i Raet nasjonalpark

I denne episoden fra TV Agder «EN KILDE TIL KUNNSKAP» viser vi ulike innfallsporter for formidling av naturverdier, opplevelser og marinbiologisk kunnskap. Episoden viser eksempler på formidling til elever fra grunnskolen og til studenter på universitetsnivå. Innholdet i episoden er lett tilgjengelig formidling for alle aldersgrupper – som vil lære noe nytt eller friske opp gammel kunnskap.

Kunnskap om den naturen som omgir oss – både det som er synlig rundt oss året rundt – og det som ikke er like lett å få øye på – bidrar til at vi blir interessert og i større grad også reflekterer over hva mangfoldet i naturen betyr for oss mennesker. Dem som gleder seg over naturen som omgir oss og har kunnskap om sammenhengende mellom livet i naturen, vil være sterkt motivert til å ta vare på den, forvalte den bærekraftig, slik at mangfoldet i naturen opprettholdes.

Hele episoden fra TV Agder ser du her:

Raet nasjonalpark logo