MAKRELL

Makrell (Scomber scombrus) er feriefisken i Raet nasjonalpark. Den kommer i store stimer inn mot kysten i mai–juni og er et sikkert tegn på sommer. Makrellen er en typisk stimfisk – blant de hurtigste svømmerne i Skagerrak.

Når havtemperaturen stiger, kommer makrellen inn til kysten for å beite på dyreplankton, krepsdyr og små fiskeyngel som finnes i de frie vannmassene – både i åpent hav og i fjordene.
 Fisket etter makrell er populært langs hele Sørlandskysten, og mange som har hatt sine første spennende øyeblikk med fiskestang og stramt snøre er nettopp med makrell på kroken.

Makrellen er en vakker fisk med mørk rygg med tigerstriper i mørkeblått på grønn bunn og sølvblank buk. Foran halefinnen har den en rekke frittstående småfinner på både rygg- og bukside. Makrellen mangler svømmeblære og bevegelige gjellelokk. Den må derfor alltid være i bevegelse for å puste og unngå å synke.