LYR

Lyr (Pollachius pollachius) er en torskefisk som lett kan forveksles med sei. Men i motsetning til den metallisk grå seien har lyren farge som glinser som messing mot den grå bunnfargen. Sidelinjen bøyer seg over brystfinnen og lyren har større underbitt enn seien.

Begge arter svømmer i de frie vannmassene, men i motsetning til seien er ikke lyren en typisk stimfisk. Den spiser krepsdyr, sild, brisling og tobis. Ved dykking og snorkling kan du se lyren over tareskogen og langs tangbeltet tett inn til land.
Sportsfiskere som fisker med stang fra land liker å få lyr på kroken. Den biter ofte nær land og er en sterk og sprelsk fisk som yter god motstand. Den kan bli ganske stor og er dessuten en svært god matfisk.