Velkommen til Lyngør – en uthavn i Raet nasjonalpark

Lyngør er en helt spesiell dør inn i nasjonalparken i Tvedestrand. Fra øya Lyngørsida går det tursti ut på halvøya Speken hvor det er spektakulær utsikt over skjærgården og havet utenfor. I Tvedestrand omfatter Raet nasjonalpark nesten bare de ytterste kystområdene, hav og havbunn, og det er kun på Speken i Lyngør og på Kjeholmen med Lyngør fyr hvor man som besøkende kan vandre i vernet kystnatur. Ellers er områdene kun tilgjengelig med båt.

På Speken er det store jettegryter, kystlynghei og variert kystflora. Det beiter dyr både her og på øyer og holmer i den ytre skjærgården. Navn som Kjeholmen og Nautholmene vitner om tidligere tiders kystjordbruk.

Endemorenen Raet ligger som et langstrakt undersjøisk belte med løsmasse. Det er grunne områder med rikt artsmangfold mellom vegetasjonen i det vi kaller tareskogen. Fra gammelt av blir områdene omtalt som «Båen», og er kjent for å være gode fiskeplasser når det skal fiskes torsk eller fanges krabbe og hummer.