Fanger du krabber?

Taskekrabber – kokt

Taskekrabber kokt og klar til å renses. Foto: Øivind Berg

Noen plukker krabber i fjæremålet i sommernatta – andre setter teiner. Krabber kan du fange hele året, men det er viktig å følge reglene for minstemål og redskap.

Mistemålet er 11 cm målt tvers over ryggskjoldet. Hvis du fanger krabber med teiner må du huske på at krabbeteinene skal ha minst to runde fluktåpninger med diameter minimum 80 mm. (hummerteiner er ofte utstyrt med to sett fluktåpninger (60 mm og 80 mm, hvor 60 mm er vanlig under hummerfisket i oktober/november). Husk å endre til 80 mm før du tar i bruk teiner i sommer og hvor fredningstiden for hummer gjelder. Får du hummer i teiner eller garn, plikter du å sette hummeren fri umiddelbart.
Fluktåpninger og rømningshull
Fluktåpning bør festes med bomullstråd, og et større rømningshull skal være lukket med bomullstråd (såkalt råtnetråd), slik at innestengte individer kan komme seg ut om du skulle være så uheldig å miste teina.
Teine med krabbe og fluktåpninger.

Teine med krabbe og korrekt fluktåpning med diameter 80 mm festet med råtnetråd. Foto: Øivind Berg

Raet nasjonalpark er rik på marine arter – ikke bare krabbe og hummer. For å få et bilde av hvordan folk flest bruker nasjonalparkens sjøområder har vi utarbeidet en brukerundersøkelse sammen med prosjektet Bevar Raet og Havforskningsinstituttet. Hvis du fanger krabber, vil vi gjerne vite hvor i nasjonalparken du vanligvis setter teiner.
Fint om du vil hjelpe oss ved å svare på vår lille brukerundersøkelse på: https://agderfk.no/raet