KONTAKT OSS

Steiner fra Raet nasjonalpark. Foto: Øivind Berg

Raet nasjonalpark – administrasjon:

Besøksadresse:
Statsforvalteren i Agder
Fløyveien 14
Arendal

Nasjonalparkforvalter:
Jenny Marie Gulbrandsen
e-post: fmavjmg@statsforvalteren.no
tlf: 37 01 78 45 (kontor)
984 60 618 (mobil)

Nasjonalparkstyret:

Se: https://www.nasjonalparkstyre.no/Raet/

Følg oss på Facebook

Raet nasjonalpark logo