KONTAKT OSS

Steiner fra Raet nasjonalpark. Foto: Øivind Berg

Raet nasjonalpark

Besøksadresse:
Fylkeshuset Ragnvald Blakstadsvei 1 Arendal

Nasjonalparkforvalter:
Jenny Marie Gulbrandsen
e-post: fmavjmg@fylkesmannen.no
tlf.: 37 01 78 45
mobil: 984 60 618

Postadresse:
Raet nasjonalpark Postboks 788 Stoa 4809 Arendal


Innsending av saker til Nasjonalparkstyret
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Epost: fmavpost@fylkesmannen.no

Merk posten med «Raet Nasjonalparkstyre»


Lenker:

https://www.fylkesmannen.no/Aust–og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Raet-nasjonalpark/

http://www.nasjonalparkstyre.no/

http://www.miljovedtaksregisteret.no/

Raet nasjonalpark logo