Fra Hasseltangen i Grimstad kommune er det fritt utsyn mot rullesteinsøya Jerken, fyrene Store og Lille Torungen ved innseilingen til Arendal og mot havet utenfor. Foto: Øivind Berg
Innfallsporter2020-06-18T14:04:19+02:00

Fra Hasseltangen i Grimstad kommune er det fritt utsyn mot rullesteinsøya Jerken, fyrene Store og Lille Torungen ved innseilingen til Arendal og mot havet utenfor. Foto: Øivind Berg

VELKOMMEN INN

Det er mange innfallsporter til Raet nasjonalpark hvor du kan få verdifull informasjon som gir deg størst mulig utbytte av ditt besøk i nasjonalparken. Det er etablert tre velkomstsentre.

Velkomstsentrene er lokale informasjonspunkt, integrert i turist- og besøksdestinasjon, ett i hver av nasjonalparkens eierkommuner Arendal, Grimstad og Tvedestrand. Hensikten er å ha et sted der publikum kan henvende seg for å få praktisk informasjon og veiledning i hvor det vil være hensiktsmessig å dra for å få best mulig utbytte av et besøk i Raet nasjonalpark. Betjeningen ved Velkomstsentrene har god kunnskap om nasjonalparkområdene i sin kommune, og det er også god tilgang på brosjyrer og digital informasjon om nasjonalparken, verneverdiene og artene i nasjonalparken – i havet, langs strendene, på land og i luften.

MERDØ

Velkommen til Merdø – en uthavn i Raet nasjonalpark Den lune og trygge ankringsplasser gjorde at Merdø ble en av de viktigste ankringsplassene langs skagerrakkysten, og allerede på 1500-tallet var Merdø avmerket på nederlandske sjøkart. Øya stikker opp av havet som en del av den store israndavsetningen Raet fra siste istid.

Norges marine nasjonalparker
Raet nasjonalpark er, sammen med Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland, en av Norges 4 marine nasjonalparker. Siden 98% av arealet i nasjonalparken er hav og sjøområder, oppleves nasjonalparken best med båt. Men selv uten båt, kajakk eller annet fartøy kan du oppleve nasjonalparken på øyene og langs mange av strendene i Arendal, Grimstad og Tvedestrands ytre skjærgård. I Grimstad kan du vandre langs strendene fra Fevik til Hasseltangen og på Valøyene ytterst i skjærgården. I Arendal vil utsiden av øyene Merdø, Tromøy og Flosterøya by på særpreget kystnatur. I Tvedestrand må du i båt, for nasjonalparkområdene ligger i den ytre skjærgården. Det går rutebåt til Lyngør, og den ytre delen av Ytre Lyngør, Speken, er et friområde som er representativt for kystnaturen i nasjonalparken. Også Sandøya, som ligger i randsonen til nasjonalparken, kan være et godt utgangspunkt for opplevelser og aktiviteter i Raet nasjonalpark.

Nasjonalparksenter – Besøkssenter Raet nasjonalpark
Det planlegges et eget besøkssenter – nasjonalparksenter – på Hove, Tromøy i Arendal kommune. Hvor og hvordan dette skal plasseres og utformes blir ikke bestemt før det er avklart hva senteret skal inneholde og hvilke funksjoner det skal ha. Det pågående forprosjektet vil gi svar på disse spørsmålene. Les mer her.

Båtliv på holmer og skjær i Tvedestrands ytre skjærgård. Velkomstsenteret i Lyngørfjorden Kystkultursenter blir "resepsjon" for opplevelser i Raet nasjonalpark.
Go to Top