Havforsker Alf Ring Kleiven leder arbeidet når Raet nasjonalpark skal ryddes for tapte fiskeredskaper som står i havet og dreper fisk og skalldyr. – For å lykkes er det behov for en stordugnad der både fiskere, offentlig forvaltning og næringslivet aktivt blir med i planlegging og gjennomføring, sier han og inviterer til åpne informasjonsmøter for å øke kunnskapen om hvilken skade tapt fiskeredskap gjør. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet.

Hvordan kan vi hindre tap av fiskeredskap og spøkelsesfiske?

Forsker Alf Ring Kleiven og prosjektet «Kampen mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark» inviterer til åpne informasjons- og innspillsmøter i Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Bli med og del din kunnskap om hvordan tapt fiskeredskap kan finnes og hva som kan gjøres for å hindre tap av fiskeredskap i nasjonalparken og andre sjøområder. Møtene arrangeres av forsker Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet, som samarbeider med dykkere og forvaltningenom et storstilt ryddeprosjekt for å gjøre havbunnen på havbunnen fri for marint søppel. Målet med kampen mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark er å bevisstgjøre og øke samarbeidet mellom forskere, dykkere og lokalbefolkningen for å rydde Raet nasjonalpark for tapt fiskeredskap og forebygge mot framtidig redskapstap slik at en nullvisjon for tapt fiskeredskap og spøkelsesfiske kan oppnås. I dette arbeidet er innspill fra fiskere og lokalbefolkningen helt avgjørende.

Informasjons- og innspillsmøter

Tvedestrand: Sandøya Vel,  mandag 20/1 kl 18.00
Arendal: Canvas Hove, tirsdag 21/1 kl 18.00
Grimstad: Hesnes gartneri, onsdag 22/1 kl 18.00

For mer info om møtene, se kunngjøring i avisen og Facebooksiden «Kampen mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark»

Viktige spørsmål

Hvor mistes det fiskeredskap?
Hva kan vi gjøre for å redusere tap av fiskeredskap i fremtiden?

Vi henter inn informasjon og prøver å kartlegge områder hvor det står mye tapte redskap og motivere til innsats fra alle for å hindre framtidig redskapstap, sier Kleiven. Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet, men gjennomføres av blant annet Green-Bay AS og en rekke frivillige aktører. Havforskningsinstituttet vil stille med forskere. Hovedoppgaven til instituttet er å dokumentere og planlegge det operasjonelle. Selve opprydningen skal andre gjennomføre.

– Dette prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kystområder. Derfor må vi inn med både forskning og dokumentasjon. I tillegg vil det bli invitert aktører fra næringslivet som kan bidra med kompetanse og innovasjon som kan bidra til effektiv opprydning, forklarer Kleiven videre.

. Tapt fiskeredskap fortsetter å fange fisk og skalldyr, og målet med dette tiltaket er å få slutt på denne unødvendige drepingen.
Les mer om prosjektet her.

Raet nasjonalpark logo