Bålbrenning i jettegryte i Raet nasjonalpark

Jettegryta «Krigsholla» i Lyngør har blitt brukt som rasteplass med bålbrenning som har satt varige spor og ødelagt et viktig geologisk eksempel.

Bålbrenning kan gjøre uopprettelig skade

Det er generelt bålforbud i utmark fra 15. april til 15. september, men ingen regel uten unntak: «Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Dette unntaket gjelder for eksempel etablerte bålplasser og andre steder som er helt trygge. Er du i tvil er det bedre å stå over bålbrenningen.» (Sitat fra Lovdata, les mer. At åpen ild ikke medfører brann betyr ikke at ilden ikke kan gjøre skade. Varmen fra bål og engangsgriller gjør uopprettelig skader på eksempelvis rullestein og svaberg som vi har mye av i nasjonalparken.

Tusen års historie i ruiner på noen minutter
Rullestein er lett å ta til når man ønsker å lage et ildsted på stranda. Men dette er faktisk ikke tillatt. Rullesteinene i Raet nasjonalpark har mange tusen års historie, de er selve varemerket til nasjonalparken, og det ville være veldig trist om stein som gjennom årenes løp har blitt formet og slipt runde og glatte, skal sprekke og få skarpe bruddflater. Ingen ønsker det, men når det skjer er det på grunn av at vi ikke vet bedre. Få tenker over hvordan sterk varme fra bål og grill påvirker fjell og bergarter. Det er først når det er for sent at vi forstår at ilden er skyld i skaden. Det ble ikke lyng eller skogbrann, men en skade som setter varige spor – et sår som i motsetning til lyng og skogbrann ikke kan leges.

Krigsholla – en lun plass – ideell bålplass?
Krigsholla på Speken på Lyngørsida i uthavna Lyngør i Tvedestrand, er et historisk minnesmerke kjent fra «Slaget i Lyngør» – og et kroneksempel på kvartærgeologi. Mange bruker denne lune holla – jettegryta fra siste istid – som rasteplass. Noen har fått «den gode» ideen å etablere en bålplass nettopp her. Det er ikke en av nasjonalparkens tilrettelagte bålplasser, men rett og slett vandalisme. Til brukernes forsvar kan nevnes at noen har brakt med seg ved og lagt der tilgjengelig for turgåere. Noen vil tenke at det var omtenksomt gjort, men i virkeligheten er det motsatt. Resultatet er stygge sår på stein som hører til jettegryta, og som forklarer prinsippet for hvordan jettegryter ble dannet.

Ilden har fått steinen til å sprekke – en uopprettelig skade – forårsaket av kunnskapsløs aktivitet.

Bruk tilrettelagte bålplasser – eller unngå å gjøre opp ild
Mange syns det er hyggelig å samles rundt ilden, og derfor er det flere steder tilrettelagte bål- og grillplasser. Bruk disse, og der de ikke finnes: Klar deg uten å gjøre opp ild. Turen blir kanskje ikke den samme, men naturen er den samme etter at du har gått hjem. Vi oppfordrer med dette til ferdsel uten å etterlate spor.

Raet nasjonalpark logo