HUMMER

Hummer (Haematopus gammarus) er en typisk karakterart i Raet nasjonalpark. Dette store blåsvarte krepsdyret har glatt skjold og to store sakseklør – en knuseklo og en gripeklo. Den største kloa er kraftig og kan knuse store muslinger, mens den andre brukes til å gripe byttet.

Hummeren jakter på levende og døde dyr om natta. Den knuser snegler og muslinger med knusekloa. I tillegg spiser den det den måtte finne av børstemark, kråkeboller og åtsler. Hummeren holder seg helst på hard sjøbunn. Den liker seg spesielt godt der det er steinrøyser og kløfter. Derfor er det undersjøiske raet et perfekt levested. Hummeren går sjelden dypere enn 40 meter, og om sommeren kan den bevege seg helt opp i fjæra.

Hummeren er totalfredet fra 1. desember til 1. oktober. Alle som ønsker å fiske hummer må registrere seg – både fritidsfiskere og yrkesfiskere. Minstemålet er satt til 25 cm og det er heller ikke tillatt å ta hummer som er mer enn 32 cm målt fra spissen av pannehornet til bakre kant av halen.