GLASSMANET

Glassmanet (Aurelia aurita) er, som navnet sier, gjennomsiktig som glass, og den opptrer ofte i store mengder langs strendene om sommeren. Den har korte nesletråder, men giften fra dem er svak og kan normalt ikke merkes av mennesker.

Unge glassmaneter lever av småfisk, mens de eldre og større glassmanetene spiser smådyr som driver med havstrømmene. Når du ser en glassmanet fra oversiden, ser du fire sirkler rundt midtpunktet. Hos hannene er disse hvite og hos hunnene er de blåfiolette – nesten rosa. Det er manetens kjønnsorganer.