Geologi for nybegynnere

I denne episoden fra TV-Agder tar geolog Lars Kullerud forfatter Øivind Berg med på en vandring på Spornes og rullesteinsstrendene for å se nærmere på spesielle geologiske fenomen som kan observeres der. Gjennom sommeren og høsten 2019 og vinteren 2020 har Media Service produsert TV-episoder for TV-Agder om Raet nasjonalpark. Episodene blir vist til kabel-TV-abonnenter i Agder og Telemark, samt via nettportalen tvagder.no.

Denne episoden fokuserer på at den store Skandinaviske breen la igjen en israndavsetning, raet, langs kysten. Den ligger godt eksponert på land på utsiden av Tromøy og fortsetter under vann og dukker opp av havet på forskjellige steder i nasjonalparken: Måten, Tromlingene, Merdø, Jerkholmen og Hasseltangen, for å nevne noen typiske steder der raet er synlig for besøkende. Menn også under vann ligger endemorenen som et langstrakt belte mer eller mindre under vann fra Vestfold til det går i land igjen i Grimstad. På Spornes finnes et utall ulike bergarter i form av rullesteiner: gneis, granitt, kvartsitt, larvikitt, rombeporfyr, konglomerater, sandstein og kalkstein, for å nevne noen. Felles for dem er at de har blitt fraktet med isen fra nord og øst i landet, og sendere blitt formet av naturens kvern med bølgenes kraft. Dette skjedde for ca. 11 000 år siden, men bergartene er millioner av år gamle og noen viser at det har vært vulkansk aktivitet i deler av landet vårt for millioner av år siden. Hvordan enorme krefter har formet skjærgården ser vi eksempler på på selve Spornes, hvor foldestrukturer og sprekker er tydelige tegn på hvordan fjell ble dannet for milliarder av år siden. Uten disse hendelsene hadde det ikke vært liv på jorden, og i løpet av en nærmest uendelighet av tid har liv blitt til og landskapet formet. Vi er en liten brikke i dette naturmangfoldet, og vi skal være vårt ansvar bevisst om å ta vare på det.

Se episoden «Arven fra istiden» – om geologi i raet nasjonalpark her:

Raet nasjonalpark logo