Rydding av strender og hekkeområder før fuglene kommer

«Før fuglene kommer» er er landsomfattende prosjekt som har som mål å rydde viktige hekkeområder for marin forsøpling før hekketiden og ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene trer i kraft 15. april.

I våre sjøfuglreservat er det Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening avdeling Aust-Agder i samarbeid med «Våre strender» som tar initiativ til strandryddedager.

«Før fuglene kommer» er et nasjonalt prosjekt som har som mål å rydde sjøfuglenes hekkeområder før de kommer på våren. Her en liten flokk hvitkinngjess. Foto: Øivind Berg

Tromlingene
Søndag 10. mars arrangerte «Våre strender» strandryddedag på Tromlingene – den flotte øya på utsiden av Tromøya. Medlemmer av NOF Aust-Agder stilte opp og gjorde en stor dugnadsinnsats i løpet av de fem timene de var på Tromlingene. Store deler av øyas strandlinje ble ryddet for marint søppel. Det ble plukket mye plast mellom rullesteinene og i tangvollene. Nylontau og små plastbiter var det mye av, og det er nettopp de minste plastbitene som kan havne i fuglemagene og viktige å få plukket opp og fjernet fra strendene.

Tromlingene ligger på utsiden av Tromøy og er en viktig raste- og hekkeplass for fugl i Raet nasjonalpark. Foto: Øystein Paulsen

Tromlingene ligger på utsiden av Tromøy og er en viktig raste- og hekkeplass for fugl i Raet nasjonalpark. Foto: Øystein Paulsen

Du kan også gjøre noe
Gå en tur langs strendene og se spesielt etter fiskesnører, fiskekroker, små plastbiter som eksempelvis Q-tips, plastkorker, biter/tråder fra nylontau og andre småbiter av plast. Finner du større plastgjenstander og annen søppel, tar du det selvsagt også med. Flere steder har «Våre strender» plassert ut kasser med plastsekker og etablert hentestasjoner for innsamlet plast. Sett sekk med innsamlet/plukket plast ved disse kassene og send en SMS til det nummeret som er oppgitt om at det er plastsøppel å hente, vil «Våre strender» bestille renovasjonsbil for henting av søppel.

Fiskesnører, fiskekroker, fibre fra nylontau og små plastbiter kan skade sjøfuglene. Ser du noe sånt setter både fuglene og vi i Raet nasjonalpark pris på at du plukker det med deg slik at det ikke blir liggende i

Fiskesnører, fiskekroker, fibre fra nylontau og små plastbiter kan skade sjøfuglene. Ser du noe sånt setter både fuglene og vi i Raet nasjonalpark pris på at du plukker det med deg slik at det ikke blir liggende i «matfatet» til sjøfugl og vadere. Foto: Øivind Berg

Fugleobservasjoner
For fugleinteresserte er Tromlingene en meget interessant lokasjon i nasjonalparken. Medlemmene i NOF observerte mye fugl samtidig med at de utførte ryddedugnad. Se så mange ender og flokker med stær, men også noen tidlige individer av artene sandlo, skjærpipelerke, tjeld og til og med en svartstrupe ble observert – og da var ornitologene veldig fornøyd med dagen.

Tusen takk for innsatsen
Raet nasjonalpark retter en spesiell takk til Roger Ehnerom i «Våre strender» og medlemmene i NOF Aust-Agder for fantastisk innsats. Vi takker også alle dere andre som plukker marint søppel når dere går tur langs de fine strendene i nasjonalparken.