I Raet nasjonalpark er fangst og fiske, med enkelte unntak, tillatt. Kl. 08.00 lørdag 1. oktober gikk startskuddet for årets hummerfiske, og søndag 2. oktober ble det trukket hundrevis av teiner i nasjonalparken og i sjøområdene som grenser til nasjonalparken.

Som nevnt er det tillatt å fiske med teiner i nasjonalparken. Alle har mulighet til å sette teiner, men alle må registrere seg som hummerfiskene og få et registreringsnummer som skal skrives på vakene (bøyene/vølene) sammen med fiskerens navn og adresse. Det er enkle, menn strenge regler for dette fisket. Fangsttiden er 1. oktober til 30. november, og fritidsfiskere kan fiske med inntil 10 teiner. Teinene skal være utstyrt med fluktåpninger med diameter 60 mm, være utstyrt med rømningsvei med råtnetråd (slik at teinene åpner seg hvis de blir liggende for lenge på havbunnen, og gir mulighet for fisk og skalldyr å komme seg ut igjen). Teinene skal ligge maks syv døgn sammenhengende i sjøen før de røktes (trekkes og sjekkes).

Slik skal det gjøres. Illustrasjon Jon Ringstad

Ikke all fanget hummer kan beholdes
Det som er spesielt for Skagerrak-kysten og dermed områdene i og rundt Raet nasjonalpark er regler knyttet til størrelse og hummerens tilstand: Hummer som bærer utrogn (rognhummer) skal slippes fri der den ble fanget. Hummer som kan tas skal være uten rogn og størrelsen skal være innenfor målene 25 cm til 32 cm målt fra pannehornet til bakre kant av den midterste halelappen.

Hummer som kan beholdes må være mellom 25 cm og 32 cm målt fra tuppen av pannehornet og enden av midterste halelapp. Har hummeren utrogn (rognhummer) er den totalfredet og må settes ut. Det må også hummer mindre enn 25 cm, og stor hummer (over 32 cm) skal også settes ut. Det er de store hummerne som skal sørge for bærekraftige bestander – både hanner og hunner. Foto: Øivind Berg

Når teinene trekkes, er det gjerne oftere krabbe enn hummer i teinene, men nettopp det at hummeren er vanskelig å fange, gjør teinetrekket ekstra spennende. Foto: Øystein Paulsen

Hummerreservat
I nasjonalparken er det enkelte soner med fangstforbud. I de spesielle hummerreservatene er det strengt forbudt å sette teiner eller annen fast redskap. Reservatene eller bevaringsområdene viser seg å gi resultater – og fiskere opplyser at de strenge forvaltningsreglene knyttet til minste- og mestemål samt at rognhummer er fredet hele året, har gitt resultater. Både fjoråret og årets sesong lover godt. Fiskerne er lojale overfor regelverket fordi de forstår at det er dette som skal til for at de også i framtida skal kunne glede seg til årets vakreste eventyr – det spennende teinetrekket.