BRENNMANET

Rød brennmanet (Cyanea capillata) er rødoransje og kan bli opptil én meter bred med en svakt buet skive som er glatt på oversiden, og fra undersiden henger lange tentakler tett besatt med nesleceller. Tentaklene kan bli opptil 10 meter lange.

Maneter, eller meduser, som de også kalles, er frittsvømmende dyr med munn midt under hatten eller skiven. Langs hele ytterkanten av skiven henger det tentakler – ofte med giftige nesleceller.
Det finnes også andre arter brennmanet. Blå brennmanet (Cyanea lamarckii) er mindre enn den røde brennmaneten, har kortere tentakler med nesleceller som ikke brenner like kraftig som den større, røde slektningen.