BLÅSTÅL og RØDNEBB

Blåstål/rødnebb (Labrus bimaculatus) er samme art. Hannen, som kalles blåstål, er blå med striper og flekker i brunt og oransje. Hunnen, som kalles rødnebb, er rødoransje med tre svarte flekker på bakre del av ryggen mot halefinnen.

Rødnebben blir sjelden mer enn 30 cm lang, mens blåstålen kan bli litt lenger. Begge er bunnfisk som trives best på hardbunn med tareskog, og de finnes langs hele Sørlandskysten. Blåstål og rødnebb er hermafroditter. Det betyr at de kan skifte kjønn siden de er begge deler fra fødselen. De fleste utvikler seg til å bli hunner, mens noen utvikler seg til å bli hanner og ser ut som de andre hunnene, rødnebbene. Når det er behov for en ny hann som kan lede et harem med flere hunner, vil hunnen øverst på rangstigen skifte kjønn og ta over rollen som hann.