Besøkssenter Raet nasjonalpark

Vitensenteret Sørlandet i Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal blir autorisert Besøkssenter Raet nasjonalpark.

Vitensenteret Sørlandet blir Besøkssenter Raet nasjonalpark. Etter Miljødirektoratets vurdering oppfyller Vitensenteret autorisasjonskravene og kan tilby en god løsning som Besøkssenter.

I statsbudsjettet for 2020 ga regjeringen en million kroner til etablering av et besøkssenter for Raet nasjonalpark. Besøkssenteret skal formidle informasjon om Raet og andre nasjonalparker og verneområder til norske og utenlandske besøkende. Senteret skal også stimulere til bruk av naturen og nasjonalparken, og friluftsliv generelt. Et besøkssenter autoriseres for fem år av gangen. Miljødirektoratet har vektlagt den sentrale plasseringen Vitensenteret Sørlandet kan tilby besøkssenteret i Sørlandet Kunnskapshavn sentralt i Arendal. Bygget ligger i sjøkanten med utsikt til fjorden mot Raet nasjonalpark, og er lett tilgjengelig via bil, buss, tog og båt, og det er etablert buss- og fergeruter fra senteret og ut i nasjonalparken.

Beslutning som vekker begeistring

Dette er en utrolig flott julegave til alle som er glade i Raet Nasjonalpark! Et besøkssenter vil bidra til at barn og unge kan lære mer om den fantastiske naturen vi har vernet og ikke minst har vi et felles mål om at mange flere skal komme ut og få nære opplevelser med hav, rullestein, sjøstjerner og makrellterne, sier Jenny M. Gulbrandsen, forvalter Raet nasjonalpark.

–  Miljødirektoratet var svært begeistret for det som allerede er etablert ved Vitensenteret Sørlandet av utstilling og undervisningsopplegg. Nå vil vi med bistand fra Miljødirektoratet få muligheten til å fremme marinbiologi, blå kompetanse og verneverdiene på en enda bedre måte, sier ordfører Robert C. Nordli som gratulerer til Vitensenter Sørlandet med solid søknad og velfortjent sertifisering.

Denne autorisasjonen er en viktig milepæl i vårt langsiktige arbeide med å være et marint og maritimt opplevelses- og formidlingssenter, sier daglig leder av Vitensenteret Kine Wangerud.

Hun legger til at Besøkssenter Raet nasjonalpark ønsker å være det første stedet som tenker veldig bredt: både ha fokus på vern, forvaltning, forskning og næring. Kine Wangerud understreker imidlertid at dette skal gjennomføres på vitensentervis, slik at formidlingen blir lærerik, morsom og inspirerende.

Vi trenger at flere barn og unge, får interesse for havet som ressurs, verdien av en bærekraftig forvaltning, hva nye teknologisk innovasjoner kan bidra med og vi er nødt til å høste mer fra sjøen. Vi på Vitensenteret er heldig som har sterke fagmiljøer som støtter oss, ønsker aktivt å bidra med sin kompetanse for å gjøre oss bedre. Hvem har fagmiljøer som Havforskningsinstiuttet, NIVA, Universitet, og Grid i sitt nærmiljø? Vi er privilegerte, sier en stolt Kine Wangerud.

Marine opplevelser
Vitensenteret Sørlandet har bygget opp en egen utstilling med tema fra marinbiologi, geologi og historie. Utstillingen er interaktiv, slik at barn og voksne kan lære gjennom å gjøre selv. Her kan du lære om artene som lever i Raet og oppleve hvordan landskapet har endret seg fra istiden til i dag, og ikke minst – hvor viktig det er å verne om dette området. Leder av Vitensenteret, Kine Wangerud, ser frem til å få et bredere og mer mangfoldig tilbud til innbyggere og tilreisende.

Resultat av langsiktig arbeid
Med Miljødirektoratets autorisasjon har Vitensenteret Sørlandet nådd en viktig milepæl i det langsiktige arbeide med å være et marint og maritimt opplevelses- og formidlingssenter. Arendal kommune har over lengre tid og i nært samarbeid med nasjonalparkkommunene Tvedestrand og Grimstad og Agder fylkeskommune jobbet for å få et besøkssenter for Raet nasjonalpark, forteller Arendals ordfører Robert C. Nordli, som også er styreleder i Raet nasjonalpark.
Etableringen av en marinbiologisk seksjon ved Vitensenteret og årlige undervisningsopplegg om Raet nasjonalpark og livet i havet, samtidig med etablering av Velkomstsenter Raet nasjonalpark i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, er grunnlaget for den omfattende søknaden som ble sendt inn til Miljødirektoratet i oktober. Før dette fikk Arendal status som nasjonalparkkommune som forplikter. Alt dette har skjedd i tett samarbeid med fagpersoner, forvaltning og samarbeidspartnere både i offentlig og privat sektor.

Bærekraftig reiselivssatsning
Også næringsavdelingen i Arendal kommune er svært glade for at Vitensenteret nå har fått status som autorisert besøkssenter for Raet nasjonalpark.

Dette bidrar til å forsterke Arendal og regionens posisjon som attraktivt reisemål, gjennom at vi bokstavelig talt blir satt på kartet. Det er både en nasjonal og internasjonal trend at det naturbaserte reiselivet vokser, sier næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune.
Autorisasjonen tilfører økte ressurser som kan bidra til å skape ny og bærekraftig næringsutvikling i og rundt nasjonalparken. Dette får også positive ringvirkninger for medeierkommunene Tvedestrand og Grimstad, og næringssjefene i nabokommunene deler Kåre Andersens begeistring for Miljødirektoratets beslutning. Samtidig berømmer de den jobben som er gjort med å utforme et tilbud og en søknad som imponerte Miljødirektoratets folk.

–  Det autoriserte besøkssenteret vil være en bærebjelke i vårt pågående, strategiske arbeid med å kvalifisere Arendal kommune til merket «Bærekraftig reisemål», sier næringslivsrådgiver Geir Hammermark.

Raet nasjonalpark logo