Bruk etablerte bålplasser

– noen steder har vi plassert ut flotte bålpanner. Del gjerne bålplassen med andre turfolk. Det er hyggelig å samles flere rundt flammene.

Hvis dere ikke finner en tilrettelagt bålplass er det lurt å vurdere hva som kan være en god bålplass.

Felles for all ferdsel i nasjonalparken er at vi som forvalter naturen i Raet nasjonalpark, forventer at du/dere:
• Bruker etablerte bålplasser, framfor å bygge nye bålplasser, unngår å brenne bål på svaberg, rullestein og tørre grasbakker. Sand er godt egnet som underlag.
• Tar med deg blåved, kull eller kokeapparat. Det er forbudt å hugge trær i nasjonalparken.
• Følger brannvesens bestemmelser om bål/ild
• Tar med all søppel hjem.