Bli med fisker Atle Nilsen på ålefiske i nasjonalparken

TV-Agder har vært med fisker Atle Nilsen på jobb i Hovekilen i Raet nasjonalpark. Han er yrkesfisker, og i tillegg til rekefiske og leppefiskfangst, fisker Atle Nilsen også ål. Dette er en rødlistet art, men han er engasjert av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet til å drive forskningsfangst av ål for å finne ut mer om ålens hemmeligheter. Han har en begrenset kvote, bestemte arbeidsoppgaver i forhold til fangsten, men kan beholde en viss del av fangsten for foredling og salg.

Nedenfor kan du se første episode i en serie om Raet nasjonalpark som Media-Service har produsert for TV-Agder.

Raet nasjonalpark logo