Rydding av plast og annen søppel langs strendene kan være en sosial aktivitet som skaper tilhørighet. Foto: Eugene Guribye

Strandrydding som inkluderende aktivitet

Hvordan kan strandrydding som en form for aktivt medborgerskap bidra til en opplevelse av nytte og verdi for mennesker som, av ulike årsaker, opplever at de står utenfor samfunnet?

Strandryddingen inngår som en av flere aktiviteter som tilrettelegges for deltakerne i regi av frivillige organisasjoner eller i samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor i Agder. Hovedvekt i denne rapporten er på strandrydding i Raet Nasjonalpark.

Aksjonsforskningsprosjektet «Våre strender – vår velferd» er gjennomført med midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og i samarbeid med Med hjerte for Arendal, frivillige organisasjoner og offentlige aktører i Agder. Målet har vært å undersøke hvordan strandrydding som et globalt fenomen kan fungere som et meningsfullt inkluderings- prosjekt for personer som på ulike måter står ovenfor utenforskapsutfordringer.
Dette omfatter ressurssterke personer som har utfordringer i form av utenforskap til arbeidslivet, psykisk helse, rus og kriminalitet, eller som kom til Norge som flyktninger.

Strandrydding, med sine kinderegglignende elementer, er en lavterskelaktivitet som kan bidra til å gi deltakere opplevelser av inkludering og det å være til nytte på flere nivåer. Ved siden av at selve aktiviteten bidrar til naturopplevelser, folkehelse (e.g. trim, spaserturer og plogging), kreativ utfoldelse (e.g. fotografier, plastskulpturer og plastassemblages) som deles på sosiale medier og kunstutstillinger, gir aktiviteten sosialt samvær (både fysisk og virtuelt, og på flere nivåer). Sosiale medier gir også frittstående, individuelle strandryddere en mulighet til å oppleve seg som del av en verdensomspennende bevegelse. På denne måten kan strandrydding slik sett oppleves som en form for inkludering, en motvekt mot utenforskap, og som en meningsfull aktivitet på mange plan.

Eugene Guribye har vært prosjektleder for NORCE og har bidratt til å planlegge strandryddingsaktiviteter sammen med organisasjonene der nødvendig; gjennomført deltakende observasjon under strandrydding; samt bidratt til analyse av data og skriving av rapport. Aase J. Kvanneid, forsker i NORCE har også bidratt til å planlegge aktiviteter; gjennomført deltakende observasjon og kvalitative intervjuer; og bidratt til analyse av data og skriving av rapport.

Hele rapporten kan du lese her

Raet nasjonalpark logo